Biznes

  • Wykonanie zapisów w rejestrach, sporządzenie księgowych oraz podatkowych rejestrów
  • Wprowadzanie otrzymanych od klienta dokumentów do programu ksiegowego
  • Księgowanie i wprowadzanie do programu rozliczeń z leasingu oraz innych środków trwałych, aktywów materialnych i niematerialnych
  • Kontrola nad sporządzeniem faktur sprzedażowych
  • Sporządzenie zestawień zpredaży/zakupu
  • Rozliczenie podatkowe - wyliczenie wysokości podatków do zapłaty/zwrotu
  • Sporządzenie deklaracji podatkowych oraz ich wysyłka do urzędów
  • Sporządzenie pism oraz udzielenie odpowiedzi organom podatkowym, ZUS oraz PIP

Kontakt