Rejestracja sp. z o.o. w KRS (wszystkie koszty)

  • Otwarcie konta bankowego

  • Udzielenie adresu prawnego

  • Płatność wszystkich niezbędnych należności

  • Przedstawienie zakresu działalności firmy urzędom

  • Rejestracja Sp.z o. o. w krajowym rejestrze sądowym 

  • Rejestracja w urzędzie statystycznym (REGON)

  • Uzyskiwanie indywidualnego numeru NIP

  • Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Kontakt