Biznes

ПакетBiznes

Krótki opis

 • Wykonanie zapisów w rejestrach, sporządzenie księgowych oraz podatkowych rejestrów
 • Wprowadzanie otrzymanych od klienta dokumentów do programu ksiegowego
 • Księgowanie i wprowadzanie do programu rozliczeń z leasingu oraz innych środków trwałych, aktywów materialnych i niematerialnych
 • Kontrola nad sporządzeniem faktur sprzedażowych
 • Sporządzenie zestawień zpredaży/zakupu
 • Rozliczenie podatkowe - wyliczenie wysokości podatków do zapłaty/zwrotu
 • Sporządzenie deklaracji podatkowych oraz ich wysyłka do urzędów
 • Sporządzenie pism oraz udzielenie odpowiedzi organom podatkowym, ZUS oraz PIP
od 300 PLN
Premium

ПакетPremium

Krótki opis

 • Выполнение регламентных операций, формирование регистров налогового и бухгалтерского учета
 • Отражение в бухгалтерском программном комплексе первичных документов, полученных от поставщиков и подрядчиков
 • Отражение в бухгалтерском программном комплексе «сложных» операций (лизинг, приобретение и выбытие ОС, НМА и т.п.)
 • Контроль оформления первичных документов
 • Формирование отчета о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности
 • Расчет налогов, сборов и взносов, подлежащих уплате в бюджет Заказчиком
 • Подготовка налоговой и бухгалтерской отчетности, отправка ее
 • Подготовка ответов на требования, сообщения, уведомления и т.д. налогового органа

 • Личный кабинет + мобильное приложение (общий отчёт по фирме в текущем времени)
 • Обмен документооборотом посредством приложения между клиентом и бухгалтером
 • Программа для выставления счетов
 • Выставление счетов и подготовка платёжных поручений (5 шт. в месяц)
 • Предоставление бесплатных консультаций (5 часов в месяц)
od 400 PLN
Пакет Biznes

Krótki opis

Usługa ЧП ООО
100 200*/300
150 350
150 400
150 450
150 500
150 550
150 600
200 700
200 800
200 900
200 1000
250 1300
300 1350
350 1550
за каждые след. 10 операций - 25 зл. за каждые след. 10 операций - 50 зл.
Пакет Premium

Krótki opis

Usługa ЧП ООО
100 200*/300
200 400
200 450
200 500
200 550
200 600
200 650
250 750
250 850
250 950
250 1050
300 1250
300 1450
400 1650
за каждые след. 10 операций - 50 зл. за каждые след. 10 операций - 75 зл.
Dodatkowe usługi
Usługa Cena
стоимость среднемесячного обслуживания, но не меньше 500 PLN
25 PLN
500 ‎€

Więcej o usługach
Rejestracja sp. z o.o. w KRS (wszystkie koszty)
500 ‎€

Więcej o usługach
Rachunkowość dla sp. z o.o. na pełnej ksiegowości
Usługi transportowe
Usługa Cena
Uzyskanie międzynarodowej licencji transportowej 2000 PLN
2000 PLN
2000 PLN
2000 PLN
от 300 PLN
от 225 PLN
от 250 PLN
от 150 PLN
от 170 PLN
от 400 PLN

Kontakt