Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Świadectwo kierowcy

Świadectwo Kierowcy

Niniejszy dokument jest obowiązkowy dla każdego kierowcy (transport kategorii C, CE), który nie jest obywatelem krajów UE i zarządza transportem, który jest objęty polską międzynarodową licencją transportową.

W przypadku braku ważnego świadectwa kierowcy podczas jakiejkolwiek kontroli w krajach Unii Europejskiej przewidziano kary w wysokości 4000 zł lub więcej za każdy fakt utrwalenia braku niniejszego dokumentu.


Dokumenty, które są niezbędne do uzyskania świadectwa kierowcy:

  1. Skan pierwszej strony paszportu (kopia stron identyfikujących daną osobę)

  2. Skan prawa jazdy( obie strony)

  3. Skan certyfikatu kwalifikacji (kod 95)

  4. Skan orzeczenia lekarskiego

  5. Skan orzeczenia psychologicznego

  6. Skan licencji na międzynarodowy transport ładunków

  7. Skan jednego z dokumentów potwierdzających legalne zatrudnienie kierowcy:-oświadczenie powierzenia wykonywania pracy dla cudzodziemca


- zezwolenie typ A- Karta czasowego pobytu + decyzja (wydana przez właściwy urząd)
- Karta stałego pobytu + decyzja wydana przez właściwy urząd
8) Skany dokumentów potwierdzających zatrudnienie i rejestrację w ZUS (ZUS ZUA + UPP)


9) Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za formularz zaświadczenia:- na okres do 1 roku - 10 zł
- na okres do 2 lat - 15 zł
- na okres do 3 lat- 20 zł


10) Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za złożenie i przyjęcie dokumentów przez pełnomocnika w wysokości 17 zł

11) Oryginał pełnomocnictwa do złożenia i odbioru dokumentów w Inspektoracie transportu w Warszawie (GITD)

Z naszą pomocą okres wydawania świadectwa kierowcy średnio nie przekracza 10 dni roboczych od momentu złożenia dokumentów, ale bezpośrednio zależy od obciążenia Inspektoratu w danym okresie czasu. 

Kontakt