Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Cennik

inPL Group oferuje swoim klientom dwa pakiety obsługi ksiegowej  oraz szereg dodatkowych usług dla najlepszej opieki naszych klientów w Polsce.

Pakiet Biznes

Krótki opis

Usługa JDG SPZOO
Spółka nie prowadząca działalności 100 PLN 200*/300 PLN
od 0 do 5 operacji 150 PLN 350 PLN
od 5 do 10 operacji 150 PLN 400 PLN
od 10 do 20 operacji 150 PLN 450 PLN
od 20 do 30 operacji 150 PLN 500 PLN
od 30 do 40 operacji 150 PLN 550 PLN
od 40 do 50 operacji 150 PLN 600 PLN
od 50 do 60 operacji 200 PLN 700 PLN
od 60 do 70 operacji 200 PLN 800 PLN
od 70 do 80 operacji 200 PLN 900 PLN
od 80 do 100 operacji 200 PLN 1000 PLN
od 100 do 130 operacji 250 PLN 1200 PLN
od 130 do 160 operacji 300 PLN 1350 PLN
od 160 do 200 operacji 350 PLN 1550 PLN
Powyżej 200 operacji - za każde kolejne 10 operacji 25 PLN 50 PLN
Pakiet Premium

Krótki opis

Usługa JDG SPZOO
Spółka nie prowadząca działalności 100 PLN 200*/300 PLN
od 0 do 5 operacji (do 5 godzin konsultacji księgowych) 200 PLN 400 PLN
od 5 do 10 operacji (wystawienie 5 faktur i poleceń zapłaty) 200 PLN 500 PLN
od 10 do 20 operacji (wystawienie 5 faktur i poleceń zapłaty) 200 PLN 600 PLN
od 20 do 30 operacji (wystawienie 5 faktur i poleceń zapłaty) 200 PLN 550 PLN
od 30 do 40 operacji (wystawienie 5 faktur i poleceń zapłaty) 200 PLN 700 PLN
od 40 do 50 operacji (wystawienie 5 faktur i poleceń zapłaty) 200 PLN 800 PLN
od 50 do 60 operacji (wystawienie 5 faktur i poleceń zapłaty) 250 PLN 900 PLN
od 60 do 70 operacji (wystawienie 5 faktur i poleceń zapłaty) 250 PLN 1000 PLN
od 70 do 80 operacji (wystawienie 5 faktur i poleceń zapłaty) 250 PLN 1100 PLN
od 80 do 100 operacji (wystawienie 5 faktur i poleceń zapłaty) 250 PLN 1300 PLN
od 100 do 130 operacji (wystawienie 5 faktur i poleceń zapłaty) 300 PLN 1500 PLN
od 130 do 160 operacji (wystawienie 5 faktur i poleceń zapłaty) 300 PLN 1700 PLN
od 160 do 200 operacji (wystawienie 5 faktur i poleceń zapłaty) 400 PLN 1900 PLN
Powyżej 200 operacji - za każde kolejne 10 operacji 50 PLN 75 PLN
Dodatkowe usługi
Usługa Cena
Roczne sprawozdanie finansowe kwota średniomiesięcznej obsługi księgowej, ale nie mniej niż 500 PLN
Sporządzenie oraz rozliczenie delegacji 25 PLN
Wystawienie fakturw imieniu klienta 10 PLN/szt.
Sporządzenie i złożenie deklaracji PCC 50 PLN
Sporzadzenie deklaracji do GUS (SP-3, F-01, DNU) 300 PLN
Sporzadzenie i złożenie deklaracji DT-1 150 PLN
Zaświadczenia z US, CFR-1 150 PLN
Korekta deklaracji VAT z winy klienta 100 PLN
Aktualizacja NIP-8 100 PLN
Rejestracja do Vat i przywrócenie do VAT 300 PLN
Zaświadczenia do banku 100 PLN
Reprezentacja przed US, PIP, ZUS, Strażą Graniczną od 300 PLN
od 100 PLN
Roczna deklaracja PIT-37 lub PIT-36 200 PLN
Złożenie sprawozdania do KRS 200 zł + opłaty
Audyt poprzedniej księgowości od 500 PLN
Wysyłka zaległych deklaracji 100 PLN
Wystawienie kw/kp, wprowadzenie poleceń zapłaty w banku klienta, wystawienie faktur (pakiet do 20 dokumentów) 200 PLN
Korekta faktur (kody GTU) 100/200/300 PLN
Rozliczenie pracownika KADRY I PŁACE 40 PLN
Sporządzenie i rozliczenie delegacji 25 PLN
PFRON 200 PLN
Korekty list płac , deklaracji ZUS 100 PLN
Dodatkowa lista płac 100 PLN
Archiwizacja dokumentów po rozwiązaniu umowy 10 PLN/dzień
Archiwizacja dokumentów po zakończeniu roku obrachunkowego 100 PLN/miesiąc
Wykonywanie kopii i skanów dokumentów powyżej 10 stron 0,50 PLN/strona
E-Commerce (Amazon, Allegro, etc):
do 1000 operacji (nie mniej niż 500 zł.) 1 PLN/dokument
od 1000 do 3000 operacji 0,75 PLN/dokument
od 3000 do 5000 operacji 0,50 PLN/dokument
od 1000 PLN

Więcej o usługach
Usługa rejestracji sp. z o.o. w KRS
od 200 PLN

Więcej o usługach
Rachunkowość dla sp. z o.o. na pełnej ksiegowości
Usługi biznesowe
Usługa Cena
Rejestracja sp. z o.o. w KRS от 1000 PLN
Biuro wirtualne w Polsce от 69 PLN
Założenie konta bankowego w Polsce от 200 PLN
Podpis elektroniczny kwalifikowany Eurocert от 260 PLN
Zmiany do KRS от 500 PLN
Usługi prawne w Polsce от 300 PLN
Usługi transportowe
Usługa Cena
Uzyskanie międzynarodowej licencji transportowej 2000 PLN
Uzyskanie narodowej licencji transportowej 2000 PLN
Uzyskanie zezwolenia na przewóz dla potrzeb własnych 2000 PLN
Uzyskanie licencji spedycyjnej 2000 PLN
Uzyskanie wypisu do licencji transportowej от 300 PLN
Uzyskanie świadectwa kierowcy от 225 PLN
Certyfikat kompetencji zawodowych от 250 PLN
Ubezpieczenie transportowe - OC, OCP от 150 PLN
Zmiana wypisów dla środków transportu от 170 PLN
Rejestracja środków transportu от 400 PLN

Kontakt