Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Cennik

inPL Group oferuje swoim klientom dwa pakiety obsługi ksiegowej  oraz szereg dodatkowych usług dla najlepszej opieki naszych klientów w Polsce.

Ценник
Usługa JDG SPZOO
Spółka nie prowadząca działalności 200 PLN 300/400 PLN
od 0 do 10 operacji 300 PLN 500 PLN
od 11 do 30 operacji 400 PLN 700 PLN
od 31 do 50 operacji 500 PLN 900 PLN
od 51 do 70 operacji 600 PLN 1100 PLN
od 71 do 100 operacji 700 PLN 1350 PLN
od 101 do 150 operacji 900 PLN 1700 PLN
od 151 do 200 operacji 1200 PLN 2200 PLN
Powyżej 200 operacji - za każde kolejne 10 operacji 100 PLN 100 PLN
Rozliczenie transakcji WNT/WDT/import usług:
1 transakcja równa się 3 operacjam
Rozliczenie pracownika KADRY I PŁACE (za osobę) 70 PLN 70 PLN

E-Commerce (Amazon, Allegro, etc)/Uber, Bolt etc (cena za 1 operacje):


do 1000 operacji
od 1000 do 3000 operacji
od 3000 do 5000 operacji

 


2 PLN
1,75 PLN
1,5 PLN

 


2 PLN
1,75 PLN
1,5 PLN
Dodatkowe usługi
Usługa Cena
Roczne sprawozdanie finansowe kwota średniomiesięcznej obsługi księgowej, ale nie mniej niż 500 PLN
Sporządzenie oraz rozliczenie delegacji 50 PLN
Wystawienie fakturw imieniu klienta 10 PLN/szt.
Sporządzenie i złożenie deklaracji PCC 100 PLN
Sporzadzenie deklaracji do GUS (SP-3, F-01, DNU) od 300 PLN
Sporzadzenie deklaracji do GUS (Z-06) 150 PLN
Rozliczenie miesięczne PPK 20 PLN
Sporządzenie uchwał do rocznego sprawozdania finansowego 350 PLN
Sporzadzenie i złożenie deklaracji DT-1 200 PLN
Zaświadczenia z US, CFR-1 200 PLN + opłaty skarbowe
Aktualizacja NIP-8 100 PLN
Rejestracja do Vat i przywrócenie do VAT 500 PLN
Rejestracja do Vat-OSS 500 PLN
Zaświadczenia do banku od 200 PLN
Reprezentacja przed US, PIP, ZUS, Strażą Graniczną od 500 PLN
od 300 PLN
Roczna deklaracja PIT-37 lub PIT-36 od 200 PLN
Złożenie sprawozdania do KRS 300 zł + opłaty
Audyt poprzedniej księgowości od 1000 PLN
Wysyłka zaległych deklaracji 100 PLN/miesiąc
Wystawienie kw/kp, wprowadzenie poleceń zapłaty w banku klienta, wystawienie faktur (pakiet do 20 dokumentów) 200 PLN
Udostępnienie panelu klienta + wersja mobilna 10 PLN/miesiąc
Udostępnienie panelu klienta + wersja mobilna + funkcja wystawiania faktur 25 PLN/miesiąc
Korekta deklaracji VAT z winy klienta 100 PLN
Korekta faktur (kody GTU) od 100 PLN
Korekty list płac / deklaracji ZUS 100/100 PLN
PFRON 300 PLN
Dodatkowa lista płac 300 PLN
Archiwizacja dokumentów po rozwiązaniu umowy 10 PLN/dzień
Archiwizacja dokumentów po zakończeniu roku obrachunkowego 50 PLN/miesiąc za każdy rok/5 segregatorów
Powtórne sporządzenie kompletu dokumentów na usługi księgowe 200 PLN
Opracowanie dokumentów oraz sporządzenie protokołu przekazania dokumentów 300 PLN
Pogodzinna opłata pracy księgowej/kadrowej 250 PLN/godzina
Pogodzinna opłata pracy managera 200 PLN/godzina
Pisemne przypomnienie o zadłużeniu 10 PLN
Sporządzenie Polityki Rachunkowości/ Regulaminu Pracy/Wynagrodzeń od 1000 PLN
Wykonywanie kopii i skanów dokumentów 0,50 PLN/strona
od 1500 PLN

Więcej o usługach
Usługa rejestracji sp. z o.o. w KRS
od 300 PLN

Więcej o usługach
Rachunkowość dla sp. z o.o. na pełnej ksiegowości
Usługi biznesowe
Usługa Cena
Rejestracja sp. z o.o. w KRS от 1500 PLN
Biuro wirtualne w Polsce от 100 PLN
Założenie konta bankowego w Polsce от 800 PLN
Podpis elektroniczny kwalifikowany Eurocert от 350 PLN
Zmiany do KRS от 500 PLN
Usługi prawne w Polsce от 300 PLN
Usługi transportowe
Usługa Cena
Uzyskanie międzynarodowej licencji transportowej от 2000 PLN
Uzyskanie narodowej licencji transportowej 2000 PLN
Uzyskanie zezwolenia na przewóz dla potrzeb własnych 2000 PLN
Uzyskanie licencji spedycyjnej 2000 PLN
Uzyskanie wypisu do licencji transportowej от 300 PLN
Uzyskanie świadectwa kierowcy от 225 PLN
Certyfikat kompetencji zawodowych от 250 PLN
Ubezpieczenie transportowe - OC, OCP от 150 PLN
Zmiana wypisów dla środków transportu от 170 PLN
Rejestracja środków transportu от 400 PLN

Kontakt