Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Inwestycje na Ukrainie i w Polsce

Głównym celem wolnej strefy ekonomicznej jest przyspieszony i równomierny rozwój regionów poprzez pozyskiwanie nowych inwestorów i tworzenie dodatkowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy, posiadający zezwolenie na pracę w strefie, otrzymują premie w postaci ulg podatkowych.Kontakt