Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Usługi rejestracyjne

Według rankingu Doing Business w 2019 roku Polska stała się światowym liderem w rozwoju otoczenia biznesowego. Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności przez obcokrajowców jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp.z.o.o).

Cudzoziemcy chcący prowadzić działalność gospodarczą w Polsce mogą przebywać w kraju na podstawie wizy, a także prowadzić działalność gospodarczą w Polsce mieszkając za granicą.

Rejestracja działalności gospodarczej nie wymaga fizycznej obecności przedsiębiorcy w Polsce. Wystarczy wystawić pełnomocnictwo oraz dostarczyć kopie dokumentów poświadczonych notarialnie i przetłumaczonych na język polski, po czym specjaliści naszej firmy dokonają rejestracji firmy.

Drugim sposobem rejestracji firmy jest „rejestracja elektroniczna” lub rejestracja online za pomocą specjalistycznego portalu państwowego S24 Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do tej opcji rejestracji firmy założyciele muszą posiadać podpisy elektroniczne, które można również wystawić zdalnie bez przyjeżdżania z naszą pomocą do Polski. Więcej informacji na temat rejestracji firmy online w Polsce znajdziesz tutaj - Rejestracja firmy online S24

Cudzoziemcy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce w formatach:

  • spółka komandytowa
  • spółka akcyjna
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • prywatny przedsiębiorca (jeśli posiadasz kartę stałego pobytu lub Kartę Polaka)

Kapitał zakładowy polskiej LLC (Sp.z.o.o.), począwszy od 2010 r., musi wynosić co najmniej 5 000 zł, co stanowi równowartość około 1 300 USD. Minimalny udział każdego uczestnika w spółce musi wynosić co najmniej 50 zł.

Cudzoziemiec, który chce tylko założyć jedną z czterech wymienionych firm, nie powinien mieć prawa pobytu w Polsce, gdyż zgodnie z polskim prawem obecność właściciela firmy w kraju nie jest obowiązkowa (np. przedsiębiorca może zarejestrować swoją firmę przy pomocy powiernika).

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może założyć jedna lub więcej osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem bez ograniczeń. Współzałożyciele nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ponoszą ryzyko odpowiadające wysokości wniesionych do spółki wkładów.

Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy przeprowadzić pewien proces czynności formalnych.

Nasi prawnicy i notariusze dbają o szybkie przeprowadzenie wszystkich niezbędnych procedur. Pomożemy również w doborze działalności, sprawnie sporządzimy statut, sprawdzimy wyjątkowość nazwy oraz udzielimy fachowej porady we wszystkich kwestiach z tym związanych. Dzięki temu masz gwarancję, że przygotujesz biznes do pracy w Polsce.

Kontakt