Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Zmiany w KRS

Wszelkie zmiany zachodzące w pracy firmy należy zgłaszać do KRS. Zmiany w pracy muszą być poprawnie sformalizowane w dokumentach założycielskich iw KRS. Bez wątpienia należy odnotować i sformalizować następujące zmiany: zmiana członków zarządu, dyrektorów.

  • zmiana adresu siedziby firmy
  • zmiana nazwy osoby prawnej
  • Wprowadzanie nowego członka (założyciela)
  • Wniosek uczestnika (założyciela)
  • Zmiana w kapitale zakładowym
  • Kupno i sprzedaż udziałów w towarzystwie
  • Zmiana działalności organizacji
  • Korekta błędów w dokumentach założycielskich
  • Rejestracja zmian dla przedsiębiorców indywidualnych

Kontakt