Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Zarządzanie przedsiębiorstwem - BPO

Outsourcing procesów biznesowych firmy w Polsce

Co to jest outsourcing procesów biznesowych?

Outsourcing procesów biznesowych to praktyka polegająca na zlecaniu części zadań firmy lub niektórych procesów pracy zewnętrznemu wykonawcy na podstawie umowy o podwykonawstwo. Usługi outsourcingowe mogą obejmować płace, księgowość, telemarketing, marketing w mediach społecznościowych, obsługę klienta i inne.

W związku z ożywieniem gospodarczym i korzystnymi warunkami do prowadzenia działalności, zapotrzebowanie na usługi outsourcingu procesów biznesowych w Polsce systematycznie rośnie, zarówno wśród start-upów, jak i dużych firm. Przedsiębiorcy dążą do wprowadzania nowych innowacyjnych usług i poszukują korzyści, aby wyprzedzić konkurencję.

Korzyści z outsourcingu procesów biznesowych

Przewaga konkurencyjna – outsourcing czynności niezwiązanych z podstawową działalnością pozwala firmie na outsourcing tych procesów, które nie są kluczowe dla jej działalności lub misji, dzięki czemu firma może skupić więcej swoich zasobów na działaniach wyróżniających ją na rynku.

Korzyść finansowa – zewnętrzny usługodawca może przeprowadzić proces biznesowy po niższych kosztach, więc outsourcing niektórych procesów i operacji biznesowych jest zawsze korzystny ekonomicznie dla firmy, co jednocześnie pozwala zaoszczędzić na inwestycjach i kosztach, będąc w stanie przekierować te środki na jego podstawowa działalność.

Wyższa jakość i lepsza wydajność - dostawcy usług outsourcingowych specjalizują się w konkretnych procesach biznesowych, ich kwalifikacje pozwalają im świadczyć usługi na najwyższym poziomie, z większą dokładnością, wydajnością i szybkością.

Szybszy dostęp do innowacji procesów biznesowych — dostawcy outsourcingu mają tendencję do śledzenia postępów i innowacji w swoich obszarach wiedzy oraz inwestują w nowe rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów, które mogą poprawić szybkość i jakość ich pracy. W końcu przynosi to również korzyści firmom korzystającym z ich usług outsourcingowych.

Outsourcing obiegu dokumentów

Zarządzanie dokumentacją w firmie to rutynowy proces, który często jest pomijany, dopóki nie pojawią się kłopoty lub trudności. Nieuwaga na kompetentną organizację i nieterminowe zarządzanie dokumentami obarczone są nieprzewidzianymi wydatkami. Zaburzenie przepływu pracy przyczynia się do zaniku tak niezbędnych i ważnych podstawowych źródeł informacji, jak faktury, kalkulacje, umowy i inne dokumenty księgowe.

Im większa firma, tym trudniej założyć i utrzymać optymalną pracę biurową, a także monitorować dostępność aktualnych dokumentów, których otrzymanie zajmuje określoną ilość czasu w instytucjach państwowych. Każdy kompetentny przedsiębiorca stara się zoptymalizować procesy biznesowe w swojej firmie. Racjonalnym rozwiązaniem jest przekazanie osobom trzecim części lub zestawu obowiązków związanych z obiegiem dokumentów.

Zespół inPLGroup posiada ogromne doświadczenie w skutecznej kontroli obiegu dokumentów, a także w rozwiązywaniu wielu spraw administracyjnych, często bez konieczności czekania w kolejce i osobistej obecności klienta w Lublinie, Warszawie lub Krakowie. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie.

Kontakt