Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Obsługa kadrowo-płacowa

  •  Przyjmowanie i zwalnianie pracowników, listy płac. Przygotowanie i składanie deklaracji ZUS.

  •  Obliczanie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego i płatności ZUS na rzecz pracowników. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań rocznych PIT-11, PIT-40.

  •  Sporządzanie deklaracji dla GUS.

  •  Obliczanie wyjazdów służbowych (delegacji) i kosztów korzystania z samochodów w celach biznesowych.

  •  Kontrola trybu pracy i urlopu udzielonego pracownikom, zdolności do pracy i terminów kolejnych badań lekarskich oraz szkoleń BHP.

  •  Przygotowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.


Kontakt