Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Przedstawicielstwo handlowe

Otwarcie biura sprzedaży w Polsce to szansa na szybkie sprowadzenie towarów lub usług na otwarte rynki europejskie.
Biuro sprzedaży może otworzyć każda zagraniczna firma, która planuje działać w Polsce. Optymalną formą organizacyjno-prawną dla przedstawiciela handlowego jest oddział lub filia.

Spółka zależna – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niezależna od centrali. Sprawozdania finansowe z działalności spółki zależnej w Polsce przekazywane są wyłącznie polskim organom regulacyjnym i nie mają wpływu na pracę centrali.

Oddział w Polsce. Biuro handlowe zarejestrowane jako oddział jest częścią centrali i umożliwia kontrolę pracy oddziału na terenie kraju. Oddział musi mieć taką samą działalność jak centrala, nie posiadać statusu osoby prawnej, mieć taką samą nazwę jak spółka macierzysta w języku polskim z dodatkiem przedrostka „oddział w Polsce”.

Nie ma minimalnego wymogu kapitałowego dla rejestracji oddziału. Oddział musi być zarejestrowany jako osoba prawna i prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z polskim prawem. Oddział musi posiadać przedstawiciela - urzędową osobę upoważnioną narodowości polskiej Oddział firmy zagranicznej musi być zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym W zależności od rodzaju prowadzonej przez oddział działalności mogą być wymagane specjalne zezwolenia i licencje .

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie organizacji przedstawicielstw w Polsce - od analizy rynku, obsługi prawnej rejestracji i księgowości po organizację logistyki, budowę sieci handlowych oraz prowadzenie kampanii marketingowych i reklamowych.

Kontakt