Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Inwestycje w Polsce

Klimat inwestycyjny w Polsce

Polska jest jednym z największych stabilnych politycznie i gospodarczo krajów Europy. Polska gospodarka, która zajmuje szóste miejsce w Unii Europejskiej, jest najbardziej stabilną i najszybciej rozwijającą się w Europie. PKB kraju rośnie trzykrotnie szybciej niż średnia UE, a eksport wzrósł ponad dwudziestokrotnie od 1995 roku. Polska zajęła 5. miejsce w rankingu wszystkich krajów europejskich uznawanych za najatrakcyjniejsze dla nowych inwestycji.

Tysiące zagranicznych firm już czerpie zyski z inwestycji w różnych sektorach na polskim rynku. Zalety wyboru Polski jako celu inwestycyjnego sięgają od położenia geograficznego po potencjał gospodarczy i zasoby ludzkie.

W projektowaniu nowego planu inwestycyjnego ważną rolę odgrywa wiele czynników, w tym względy strategiczne, regulacje prawne oraz możliwości biznesowe, jakie stwarza lokalny rynek. Każdy kraj, który chce przyciągnąć inwestorów zagranicznych, musi mieć solidne podstawy do dynamicznego rozwoju.

Zachęty inwestycyjne podnoszą także konkurencyjność polskiej gospodarki. Dzięki polityce inwestycyjnej rządu polska gospodarka jest jedną z najbardziej perspektywicznych dla inwestorów zagranicznych. Polskie ustawodawstwo nie rozróżnia inwestorów krajowych i międzynarodowych, co pozwala inwestorom zagranicznym na efektywne prowadzenie działalności w kraju i łatwe przekazywanie zysków poza granice Polski. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji oferuje szereg zachęt inwestycyjnych dla firm zagranicznych w całej Polsce. W zależności od rodzaju inwestycji, polski rząd zapewnia atrakcyjne zachęty dla inwestorów inwestujących na terenach o wysokim bezrobociu. Dla małych i średnich przedsiębiorstw dotacje są udzielane w wysokości 50-65%, a w sektorze badawczo-rozwojowym dotacje można uzyskać nawet do 100%.

Główne kierunki inwestycji

Do najbardziej dynamicznie rozwijających się i atrakcyjnych inwestycyjnie sektorów polskiej gospodarki należą: ochrona zdrowia, badania biologiczne, eksploracja i analiza danych, inżynieria, motoryzacja, lotnictwo, elektronika, informatyka, metalurgia, inżynieria mechaniczna i odnawialne źródła energii. Kolejnym ważnym obszarem specjalizacji Polski jest outsourcing procesów biznesowych. Duża liczba dobrze wykształconych młodych specjalistów oraz konkurencyjne koszty pracy stworzyły jeden z najbardziej obiecujących rynków outsourcingowych w Europie i w Polsce.

Korzyści z inwestowania w Polsce

• Duży rynek krajowy – 38-milionowy rynek konsumencki w Polsce jest jednym z największych w Europie, co pozwala każdemu inwestorowi poszerzyć swoje perspektywy biznesowe. Dzięki silnemu popytowi krajowemu Polska jest w stanie poradzić sobie z rosnącą podażą towarów/usług oraz wahaniami globalnej koniunktury, zapewniając lokalnym przedsiębiorcom stabilny popyt krajowy.

• Strategiczne położenie kraju z dobrze rozwiniętą infrastrukturą i nowoczesnym systemem transportowym zapewnia łatwy dostęp do innych krajów europejskich oraz 500-milionowy rynek konsumentów.

• Wysoka jakość produktów i usług przy relatywnie niskich kosztach pracy.

• Liczne zachęty rządowe mające na celu przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W kraju utworzono 14 specjalnych stref ekonomicznych, przewidujących zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych oraz płatność podatku od nieruchomości. Inwestor może również ubiegać się o bezpośrednią dotację rządową w ramach Systemu Wspierania Inwestycji, co ma szczególne znaczenie dla polskiej gospodarki.

• Jednym z głównych atutów Polski jest młoda, dynamiczna i dobrze wykształcona ludność. W kraju jest około 500 uczelni wyższych i dwa miliony aktywnych studentów. Dzięki unijnym programom wymiany wielu młodych profesjonalistów, którzy weszli na rynek pracy, może pochwalić się pewnym doświadczeniem w pracy w obcym środowisku i rozsądnym poziomem znajomości języka angielskiego. Dobrze wykształceni polscy ekonomiści, inżynierowie, informatycy i naukowcy cieszą się dużym uznaniem na europejskim rynku pracy.

• Stabilność makroekonomiczna – Polska jest jedynym krajem w Europie, który uniknął kryzysu, a finanse publiczne są znacznie zdrowsze niż średnia UE. Stabilność i bezpieczeństwo gwarantowane przez członkostwo w NATO i UE sprawiają, że Polska jest wiarygodnym i ważnym partnerem biznesowym dla inwestorów zagranicznych.

• Dobrze rozwinięta branża turystyczna – urozmaicony krajobraz regionów kraju oraz wybór różnych form rekreacji (kąpiele morskie, kąpiele w jeziorach, narciarstwo, wspinaczka górska i wiele innych) przyciągają do Polski turystów i pasjonatów outdooru z wielu krajów.

Firma inPLGroup oferuje swoim klientom usługi wyszukiwania i obsługi inwestycji w Polsce:

• usługi doradcze

• indywidualne

Kontakt