Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Inwestycje i wsparcie biznesu na Ukrainie

Klimat inwestycyjny na Ukrainie

Pomimo trudności administracyjnych klimat inwestycyjny na Ukrainie uległ w ostatnich latach znacznej poprawie. Pozytywne zmiany zaszły w dziedzinie podatków, waluty, bankowości i walki z biurokracją. Odnotowano również znaczny wzrost wskaźników klimatu inwestycyjnego w indeksie Doing Business Banku Światowego. Ukraina zajmuje obecnie 64. miejsce (na 190 krajów) pod względem łatwości prowadzenia biznesu w rankingu Doing Business 2020, przesuwając się o 7 pozycji w górę w stosunku do poprzedniego roku.

Znaczącej poprawie klimatu inwestycyjnego sprzyjało także podpisanie kompleksowej Umowy Stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE, która pozwala na rozszerzenie wymiany handlowej i współpracy w różnych dziedzinach działalności gospodarczej.

Perspektywy inwestycyjne na Ukrainie

Napływ inwestorów zagranicznych na rynek ukraiński szybko nabiera tempa. Głównymi inwestorami na Ukrainie są dziś firmy z USA, Cypru, Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Szwajcarii i Węgier. W ubiegłym roku większość inwestycji dotyczyła produkcji, handlu, nieruchomości, finansów i ubezpieczeń (Służba Statystyki Państwowej, 2019).

Inwestycje na Ukrainie są atrakcyjne z wielu powodów:

 • jeden z największych rynków krajowych w Europie z 47 milionami konsumentów
 • strategiczne położenie geograficzne – kraj leży u wrót Europy, Rosji i Azji
 • reformy rządowe mające na celu poprawę klimatu biznesowego i zwiększenie napływu inwestycji
 • dostępność wykwalifikowanej i niedrogiej siły roboczej
 • efektywny system edukacji – Ukraina zajmuje czwarte miejsce na świecie pod względem liczby wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie wysokich technologii
 • dostępność surowców energetycznych i mineralnych
 • duży przemysł rolniczy o dużym potencjale
 • dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa (w kraju jest 18 portów morskich)
 • obecność na rynku największych inwestorów, m.in. Kraft Foods, Coca-Cola, Hewlett Packard, Cargill, Knauf, Raiffeisen Bank Aval
 • silne międzynarodowe wsparcie finansowe ze strony instytucji globalnych (MFW, Bank Światowy i UE).

Firma inPLGroup oferuje swoim klientom usługi wyszukiwania i obsługi inwestycji na Ukrainie:

 • usługi doradcze
 • indywidualne wyszukiwanie i selekcja firm
 • opracowanie koncepcji projektu inwestycyjnego
 • analiza przedinwestycyjna projektu
 • pełna obsługa transakcji
 • Audyt finansowy
 • wsparcie prawne.

Kontakt