Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Miasta przyjazne dla biznesu w 2019. Lublin.

11.06.2019 Miasta przyjazne dla biznesu w 2019. Lublin.

Lublin po raz kolejny został doceniony na arenie międzynarodowej. W corocznym rankingu „Polskie miasta przyszłości 2019/20” sporządzonym przez prestiżowe pismo fDi Magazine należącym do grupy Financial Times. Lublin uplasował się na wysokich pozycjach w dwóch kategoriach – 2 miejsce w kategorii „Efektywność kosztowa” przed Łodzią, Szczecinem i Krakowem oraz 6 w kategorii „Kapitał ludzki i styl życia” zaraz za Wrocławiem, Poznaniem i Gdańskiem. W rankingu „Polskie miasta przyszłości 2019/20” (Polish Cities of the Future 2019/20) wzięto pod uwagę 50 polskich miast, które przeanalizowano pod względem pięciu czynników: potencjału ekonomicznego, kapitału ludzkiego i jakości życia, efektywności kosztowej, transportu i łączności, a także przyjazności dla biznesu. Ranking składa się z kategorii głównej i trzech podkategorii według wielkości miast.

Lublin uzyskał wysoką 2. lokatę w kategorii „Efektywność kosztowa” (Cost Effectiveness), udowadniając tym samym, że jest miastem, które oferuje optymalną proporcję między zarobkami a cenami produktów i usług. Pismo fDi Magazine wzięło pod uwagę aspekty takie jak koszty edukacji, ceny paliw czy prywatnych gruntów rolnych i zestawiło je z wynagrodzeniami lublinian. Drugie wyróżnienie nadano Lublinowi w kategorii „Kapitał ludzki i styl życia” (Human Capital and Lifestyle plasując miasto na 6. miejscu. Doceniono jego zaangażowanie w rozwój turystyki, kultury i ochrony zdrowia, a także niską przestępczość i wysoką średnią długość życia. O wyróżnieniu Lublina zadecydowały ponadto czynniki takie jak duża liczba studentów, w tym studentów zagranicznych i absolwentów, a także dostępnych miejsc w miejskich przedszkolach i żłobkach.

Regularne pojawianie się Lublina w międzynarodowych rankingach to niepodważalny dowód na jego atrakcyjność zarówno pod względem rozwoju i innowacyjności, jak i panujących przyjaznych warunków do życia. To także niekwestionowana promocja miasta na arenie międzynarodowej, która przyciąga uwagę kolejnych inwestorów, studentów i mieszkańców. 

Kontakt