Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Split payment już od 1 listopada 2020 r.

31.10.2019 Split payment już od 1 listopada 2020 r.

 Od 1 listopada 2019 roku wchodzi w życie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

dla wybranych grup towarów i usług (szczegóły poniżej) tym samym zostaje zlikwidowany obowiązek stosowania odwrotnego obciążenia.

Mechanizm podzielonej płatności to podzielenie zapłaty za transakcję na dwa rachunki – kwota netto wpływa na podstawowy rachunek bankowy kontrahenta,

a kwota podatku na powiązany z kontem rachunek VAT.

Rachunek VAT został stworzony przez banki automatycznie i nie wymaga dodatkowych czynności z państwa strony.

Mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązkowy dla pewnej grupy towarów i usług – m.in. są to wyroby ze stali, odpady,

elektronika, paliwa napędowe do aut, roboty budowlane, handel częściami samochodowymi - szczegółowa lista znajduje się w załączniku.

Dodatkowo:

obowiązkowy split payment dotyczy transakcji pomiędzy firmami świadczącymi usługi, bądź handlującymi towarami zawartymi w w/w załączniku i obejmuje transakcje powyżej 15 tys. złotych

ujęcie wydatku w kosztach uzyskania przychodu będzie niemożliwe, gdy płatność za transakcję powyżej 15 tys. złotych została zrealizowana gotówką lub gdy została zrealizowana bez użycia mechanizmu podzielnej płatności

obowiązkowe będzie umieszczenie dopisku „MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI” na fakturze o obowiązku zastosowania split payment (przy tym należy pamiętać, że liczy się kwota faktury ogółem, a nie kwota za poszczególne grupy towarów/usług z załącznika ujęte na fakturze)

obowiązek stosowania split payment powoduje likwidację odwrotnego obciążenia (reverse charge) w przypadku transakcji krajowych, co oznacza, że wszystkie faktury z datą sprzedaży po 1 listopada 2019 należy wystawić z podatkiem VAT.

Od 1 listopada zostaną również wprowadzone zmiany w przepisach dotyczących odpowiedzialności solidarnej. W praktyce odpowiedzialność solidarna oznacza, że organ podatkowy może dochodzić zapłaty podatku od wybranego przez siebie podmiotu zobowiązanego solidarnie (kupującego) w przypadku, gdy sprzedawca nie odprowadzi podatku za daną transakcję.

Zmiany dotyczą przede wszystkim:

rozszerzenia kategorii usług i towarów wobec których powstaje solidarna odpowiedzialność

zapłata z zastosowaniem mechanizmu split payment wyłączy z odpowiedzialności solidarnej

odpowiedzialność solidarna będzie mogła mieć miejsce niezależnie od wartości dokonanych zakupów towaru w danym miesiącu

W razie wątpliwości i dodatkowych pytań, na które nie znaleźli Państwo odpowiedzi w tej wiadomości, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt