Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Departament Inwestycji i Rozwoju (LUBLIN)

Biuro Obsługi Inwestorów realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 1.     nawiązywania i utrzymywania kontaktów z inwestorami;
 2.     działań związanych z promocją gospodarczą i rozwojem przedsiębiorczości  w zakresie pozyskiwania kapitału inwestycyjnego;
 3.     udzielania bezpośredniej pomocy inwestorowi w procesie inwestycyjnym  w sprawach administracyjnych należących do kompetencji Prezydenta;
 4.     gromadzenia i dystrybucji ofert inwestycyjnych;
 5.     udzielania informacji dotyczącej możliwości i warunków prowadzenia  działalności gospodarczej i inwestycyjnej;
 6.     informowania o możliwościach i warunkach uzyskania gruntów, budynków  i lokali dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz o programach pomocy  publicznej w zakresie ulg podatkowych;
 7.     pobudzania aktywności gospodarczej mieszkańców miasta Lublin poprzez  podejmowanie działań takich jak udział w projektach regionalnych oraz międzynarodowych, realizowanie projektów autorskich skierowanych do  lubelskich przedsiębiorców oraz oferowanie możliwości uczestnictwa w programach rozwojowych;
 8.     uczestnictwa w procesie obsługi inwestorów zagranicznych i krajowych  zainteresowanych podjęciem działalności inwestycyjnej;
 9.     organizacji oraz udziału w konferencjach branżowych, imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych: przyjazdowych i wyjazdowych  w zakresie pozyskiwania inwestorów;
 10.     współpracy z podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami  w zakresie pozyskiwania inwestorów;
 11.     współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu,  jako zarządzającym obszarem miasta Lublin w ramach Polskiej Strefy Inwestycyjnej.

Kontakt