Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

LUBELSKIE COIE (CENTRUM OBSŁUGI INWESTORÓW I EKSPORTERÓW)

Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) jest dostępne dla wszystkich przedsiębiorców, którzy posiadają przedsiębiorstwa zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osób fizycznych - posiadanie na terenie Polski miejsca zamieszkania.

Głównym celem COIE jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.

W celu pozyskania jak najbardziej merytorycznych i rzetelnych informacji COIE współpracują z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP.

Kontakt