Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Licencja na krajowy transport drogowy towarów

 Licencja na krajowy transport drogowy towarów

Niniejszy dokument jest obowiązkowy dla każdej firmy zarejestrowanej na terenie Polski, która planuje zajmować się wyłącznie transportem w Polsce (towarów lub osób) w celu osiągnięcia zysku.

Licencja (Zezwolenie) może być wydana na okres od 2 lat do 15 lat.

W przypadku braku tego zezwolenia w czasie jakiejkolwiek kontroli w Polsce przewidziano kary w wysokości ponad 4000 zł i ewentualne zatrzymanie pojazdu.

Lista wymagań dotyczących uzyskania licencji (zezwolenia) na transportowe przewozy krajowe:

  • Posiadanie własnego biura lub umowy o najmu dla firmy na terenie Polski za zgodą właściciela tego lokalu, w którym on nie jest przeciwny rejestracji firmy transportowej pod konkretnym adresem;

  • Dokument potwierdzający obecność parkingu dla pojazdu w formie umowy lub prawa własności;

  • Co najmniej jeden pojazd, który należy do kategorii C, CE lub D, DE na polskich numerach;

  • Certyfikat potwierdzający kompetencje zawodowe w postaci pracownika zatrudnionego w firmie, który posiada taki certyfikat minimum 1/16 stawki minimalnej. Taką osobę będziemy dostarczać w razie potrzeby;

  • Dokument potwierdzający stabilność finansową firmy. Firma musi mieć 9000 euro zabezpieczenia pracy pierwszego pojazdu i po 5000 euro na każdy kolejny pojazd. Takim dokumentem może być:

- polisa ubezpieczeniowa zapełniająca licenzje (najczęśćia opcja),

- sprawozdanie finansowe spółki za rok ubiegły ,

- gwarancja bankowa

  • Zaświadczenie o niekaralności w Polsce na każdego z członków zarządu spółki i posiadacza wyżej wymienionego certyfikatu kompetencji, jeżeli osoba z takim certyfikatem nie wchodzi w skład Zarządu Spółki;

  • Opłata rządowa i CEO

  • Oryginał pełnomocnictwa do złożenia i otrzymania dokumentów w odpowiedniej instancji w zależności od województwa, w którym zarejestrowana jest spółka;

  • Oryginały przygotowanych przez nas dokumentów, które dostarczamy do podpisu każdemu z członków zarządu Twojej firmy.

Z naszą pomocąwydanie Międzynarodowej Licencji transportowej średnie nie przekracza 20 dni roboczych od momentu złożenia dokumentów, ale bezpośrednio zależy od obciążeniaInspektoratu w danym okresie czasu. 

Kontakt