Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Licencja na międzynarodowy transport drogowy towarów

 Licenzja na międzynarodwy transport drogowy towarów

Niniejszy dokument jest obowiązkowy dla każdej firmy zarejestrowanej na terenie Polski, która planuje zajmować się międzynarodowym transportem (towarów lub osób) w celu osiągnięcia zysku.Licencja może być wydana na okres 5 lat lub na okres 10 lat.


W przypadku braku licencji podczas jakiejkolwiek kontroli w krajach Unii Europejskiej przewidziano kary w wysokości ponad 12.000 zł za każdy fakt utrwalenia braku tego dokumentu i zatrzymanie pojazdu.

Lista wymagań dotyczących uzyskania międzynarodowej licencji transportowej:


  • Zezwolenie dla przewoźnika (zezwolenie jest integralną częścią uzyskania licencji międzynarodowej);

  • Co najmniej jeden pojazd, który należy do kategorii C, CE lub D, DE na polskich tablicach;


  • Certyfikat potwierdzający kompetencje zawodowe. (W przypadku jego braku należy zatrudnić osobę, która ma taki certyfikat na minimum 1/16 stawki minimalnej. Taką osobę będziemy dostarczać w razie potrzeby);


  • Dokument potwierdzający stabilność finansową firmy. Firma musi mieć 9000 Euro zabezpieczenia pracy pierwszego pojazdu i 5000 euro na każdy kolejny pojazd. Takim dokument może być:- polisa ubezpieczeniowa zapełniająca licenzje (najczęstsza opcja)


- sprawozdanie finansowe spółki za rok ubiegły- gwarancja bankowa  • Zaświadczenie o niekaralności w Polsce każdego z członków zarządu spółki i posiadacza wyżej wymienionego certyfikatu kompetencji, jeżeli osoba z takim certyfikatem nie wchodzi w skład zarządu spółki;


  • Opłata rządowa i CEO

  • Oryginał pełnomocnictwa do składania i odbierania dokumentów w Inspektoracie Transportu Drogowym w Warszawie (GITD);

  • Oryginały przygotowanych przez nas dokumentów, które dostarczymy do podpisu każdemu z członków zarządu Twojej firmy.

Z naszą pomocą wydanie Międzynarodowej Licencji transportowej średnio nie przekracza 20 dni roboczych od momentu złożenia dokumentów, ale bezpośrednio zależy od obciążenia Inspektoratu w danym okresie czasu.


Kontakt