Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Zezwolenie na przewóz rzeczy dla potrzeb własnych

 Zezwolenie na przewóz rzeczy dla potrzeb własnych

Niniejszy dokument jest obowiązkowy dla każdej firmy zarejestrowanej na terenie Polski, która planuje zajmować się wyłącznie transportem w Polsce (towarów lub osób) bez celu uzyskania jakiegokolwiek zysku.

Licencja (zezwolenie) może być wydana na okres od 2 lat do 15 lat.

W przypadku braku tego zezwolenia w czasie jakiejkolwiek kontroli w Polsce przewidziano kary w wysokości ponad 4000 zł i ewentualne zatrzymanie pojazdu.Lista wymagań dotyczących uzyskania licencji (zezwolenia) na przewóz tylko dla własnych potrzeb (bez otrzymania zysku):


  • Posiadanie własnego biura lub umowy o wynajmu dla firmy na terenie Polski za zgodą właściciela tego lokalu, w którym on nie jest przeciwny rejestracji firmy transportowej pod konkretnym adresem;

  • Dokument potwierdzający obecność parkingu dla pojazdu w formie umowy lub prawa własności;

  • Co najmniej jeden pojazd, który należy do kategorii C, CE lub D, DE na polskich tablicach;

  • Certyfikat potwierdzający kompetencje zawodowe w postaci pracownika zatrudnionego w firmie, który posiada taki certyfikat minimum 1/16 stawki minimalnej. Taką osobę będziemy dostarczać w razie potrzeby;


  • Dokument potwierdzający stabilność finansową firmy. Firma musi mieć 9000 euro zabezpieczenia pracy pierwszego pojazdu i po 5000 euro na każdy kolejny pojazd. Takim dokumentem może być:


- polisa ubezpieczeniowa zabezpieczjąca licencje (najczęstszaa opcja),- sprawozdanie finansowe spółki za rok ubiegły,


- gwarancja bankowa

  • Zaświadczenie o niekaralności w Polsce każdego z członków zarządu spółki i posiadacza wyżej wymienionego certyfikatu kompetencji, jeżeli osoba z takim certyfikatem nie wchodzi w skład zarządu spółki,


  • Opłata rządowa i CEO

  • Oryginał pełnomocnictwa do złożenia i otrzymania dokumentów w odpowiedniej instancji w zależności od województwa, w którym zarejestrowana jest spółka;

  • Oryginały przygotowanych przez nas dokumentów, które dostarczamy do podpisu każdemu z członków zarządu Twojej firmy.

Z naszą pomocą termin wydania licencji (pozwolenia) na transport tylko na własne potrzeby (bez zysku) średnio nie przekracza 15 dni roboczych od momentu złożenia dokumentów, ale bezpośrednio zależy od obciążenia odpowiedniego urzędu w danym okresie czasu. 

Kontakt