Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Licencja spedycyjna

 Licenzja Spedycyjna


Niniejszy dokument ten jest obowiązkowy dla każdej firmy zarejestrowanej na terenie Polski, która planuje świadczyć usługi spedycyjne .

Licencja może być wydawana na okres od 2 lat do 50 lat.

W przypadku braku tego zezwolenia w czasie jakiejkolwiek kontroli w Polsce przewidziano kary w wysokości ponad 20000 zł za braku tego dokumentu.
Lista wymagań dotyczących uzyskania licencji na usługi spedycyjne :

  • Posiadanie własnego biura lub posiadanie umowy wynajmu biura dla firmy na terytorium Polski za zgodą właściciela tego lokalu, w którym nie jest przeciwny rejestracji firmy, która będzie świadczyć tego typu usługi, pod konkretnym adresem;

  • Obecność na koncie bankowym spółki kwoty nie mniejszej niż 50000 Euro (kwota ta musi być niezniszczalna do momentu uzyskania licencji). Alternatywną opcją jest udzielenie gwarancji bankowej na tą kwotę;

  • Certyfikat potwierdzający kompetencje zawodowe w postaci pracownika zatrudnionego w firmie, który posiada taki certyfikat minimum 1/16 stawki minimalnej. Taką osobę będziemy dostarczać w razie potrzeby;

  • Zaświadczenie o niekaralności w Polsce na każdego z członków zarządu spółki i posiadacza wyżej wymienionego certyfikatu kompetencji, jeżeli osoba z takim certyfikatem nie wchodzi w skład Zarządu Spółki;

  • Opłata rządowa i CEO

  • Oryginał pełnomocnictwa do złożenia i otrzymania dokumentów w odpowiedniej instancji w zależności od województwa, w którym zarejestrowana jest spółka;

  • Oryginały przygotowanych przez nas dokumentów, które dostarczamy do podpisu każdemu z członków zarządu Twojej firmy.

Z naszą pomocą termin wydania licencji (zezwolenia) na usługi spedycyjne średnio nie przekracza 15 dni roboczych od momentu złożenia dokumentów, ale bezpośrednio zależy od obciążenia Właściwego Urzęduw danym okresie czasu. 

Kontakt