Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Co to jest Sp. z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sp. Z.o.o. to jedna z najczęściej stosowanych forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, zarówno wśród Polaków, jak i wśród obcokrajowców. Co do zasady osoby planujące rozpocząć własną działalność gospodarczą rozważają wybór pomiędzy prywatnym przedsiębiorstwem a spółką z o.o.

Założycielami wyżej wymienionej formy własności może być jedna lub kilka osób fizycznych i/lub osób prawnych.

Dużym atutem związanym z prowadzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za długi spółki - do wysokości wkładów.

UWAGA! Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, musisz posiadać kapitał co najmniej 5000 zł.

Odpowiednikami  Sp. z.o.o. w niektórych krajach są:

- ООО w Rosji;

- TOB na Ukrainie;

- LLC (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) w wielu krajach anglojęzycznych;

- S.R.O (Společnost z Ručením Omezením) w Republice Czeskiej lub

- GmBH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) w krajach niemieckojęzycznych.

Rejestracja firmy Sp. Z. o o. w Polsce

Jest to możliwe na dwa sposoby:

  1. Tradycyjny- sporządzanie przez notariusza formy aktu notarialnego;
  2. Samodzielny- za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości S24.

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości dostępne są tylko niektóre standardowe wzory wypełniania formularza. Jeśli nie ma wśród nich konkretnego wzoru, powinieneś skontaktować się z prawnikiem.


Statut lub umowa spółki muszą zawierać co najmniej:

- nazwę firmy i siedzibę,

- przedmiot działalności gospodarczej firmy,

- wielkość kapitału docelowego,

- informacje o tym, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,

- liczbę i wartość nominalną akcji posiadanych przez każdego wspólnika,

- czas trwania działalności gospodarczej, jeśli jest oznaczony.

Są to minimalne wymagania do funkcjonowania firmy. O ile w umowie nie określono inaczej, zastosowanie ma Kodeks Spółek Handlowych.

Po zakończeniu procesu rejestracji firmy Sp. Z.o.o. automatycznie otrzyma numer KRS i zostanie zarejestrowana w Rejestrze Sądowym.


Kontakt