Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Co należy zrobić po zarejestrowaniu firmy w Polsce

Co należy zrobić zaraz po zarejestrowaniu firmy?

- Deklaracja PCC-3 - podatek dochodowy od umów cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wysokości kapitału zakładowego Państwa firmy;

- Kapitał zakładowy to środki, które jako właściciel firmy przekazujesz towarzystwu na działalność. W zamian otrzymujesz prawa korporacyjne do firmy. Minimalny kapitał zakładowy dla firmy w Polsce to 5 000 zł. To, ile musisz określić dla swojego biznesu, zależy od Twoich indywidualnych potrzeb.

https://www.podatki.gov.pl/media/4135/pcc-3-05-012.pdf


- Oświadczenie NIP-8 - rejestracja firmy jako podatnika w urzędzie skarbowym.

W ciągu 21 dni od daty rejestracji należy do urzędu skarbowego przesłać wypełniony formularz NIP-8 w miejscu rejestracji, który zawiera informacje o firmie, jej rachunku bankowym i firmie księgowej.

Ten sam dokument składamy, aby rachunki Państwa firmy znalazły się na tzw. „Białej Liście”.

https://www.podatki.gov.pl/media/4132/nip_8-03-07.pdf


- Rejestracja w CRBR

W ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rejestracji należy złożyć do specjalnego rejestru informacje o beneficjentach ostatecznych (właścicielach) polskiej spółki. To ważna kwestia, ponieważ prawo przewiduje karę (do 1 mln zł) za niedopełnienie obowiązku. Aby zgłosić informacje do rejestru beneficjentów, zarządca musi przygotować sobie numer identyfikacji podatkowej PESEL oraz podpis elektroniczny EPUAP lub uzyskać kwalifikowany podpis cyfrowy.


- Dodatkowe formalności

- Po zarejestrowaniu firmy musisz otworzyć konto bankowe. W tym celu kierownik musi osobiście stawić się w oddziale banku, aby sporządzić niezbędne dokumenty i zawrzeć umowę. Musisz mieć przy sobie paszport i odpis z KRS nowo utworzonego stowarzyszenia.


- Zaświadczenie EORI

Jest to numer nadawany przedsiębiorcom dla potrzeb celnych podczas rejestracji w Systemie Ewidencji i Identyfikacji Przedsiębiorczości. Głównym celem systemu EORI jest przyspieszenie procedur celnych dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie UE lub uczestniczących w operacjach celnych.


- Deklaracja VAT-R - do rejestracji firmy jako płatnik VAT;

- Zaraz po złożeniu dokumentów do rejestracji należy zawrzeć umowę z „wirtualnym biurem”, aby zapewnić normalny dobór korespondencji z nowej firmy. Dlaczego? Podczas procesu rejestracji firmy KRS może zażądać od Ciebie dodatkowych dokumentów lub informacji. Lub znajdź błąd w przesłanych dokumentach. W takich przypadkach rejestrator prześle Ci pismo na adres rejestracyjny. Jeśli nie otrzymasz go na czas, rejestracja może się opóźnić.

- Księgowość

Jeśli przedsiębiorca zarejestrował firmę w Polsce, warto rozważyć zatrudnienie księgowego. Specjalistę można zatrudnić na stałe lub skorzystać z usług firmy outsourcingowej, co jest znacznie bardziej opłacalne. Współpraca z agencją gwarantuje terminowe składanie raportów, kompetentną księgowość ze znajomością niuansów polskiego prawa i systemu podatkowego, a także eliminuje konieczność opłacania zwolnień lekarskich i urlopów dla etatowego specjalisty.

Kontakt