Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Minimalne wynagrodzenie (2019-2020)

Od 1 stycznia 2019 r. płaca minimalna wynosi 2250 zł, a minimalna stawka godzinowa 14,70 zł.

Na dzień dzisiejszy, według oficjalnego kursu Narodowego Banku Polskiego, jest to około 522 euro. W porównaniu z 2018 r. wynagrodzenia wzrosły o ponad 7%. W 2018 r. płaca minimalna w Polsce wynosi 2100 zł (487 euro) miesięcznie lub 13,7 zł za godzinę.

Jak poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, do tej pory w Polsce ok. 1,5 mln osób uzyskuje dochody na poziomie minimalnym. Oczekuje się, że wzrost ten będzie miał pozytywny wpływ na dobrobyt gospodarstw domowych tych pracowników.

Na 2020 r. rząd zatwierdził płacę minimalną na poziomie 2600 zł brutto, co stanowi wzrost o 350 zł w porównaniu do 2019 r., czyli 15,6%.

Kontakt