Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Rejestracja firmy w systemie S24. Instrukcje

Do założenia spółki konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Ponadto do sądu rejestrowego należy złożyć wniosek o wpisanie spółki do Rejestru Przedsiębiorców. Procedura ta może być długa i obejmuje opłaty notarialne i prawne.

Jak podpisać umowę bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Aby zawrzeć umowę firmową online, musisz zarejestrować firmę w systemie S24, po prostu dołączając ją do zweryfikowanego profilu zaufanego ePUAP.

Profil Zaufany ePUAP to zbiór informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta ePUAP, który został prawomocnie zweryfikowany przez organ publiczny pełniący funkcję „punktu walidacyjnego”. Profil zaufany można również utworzyć za pomocą bankowości elektronicznej.

Ta opcja jest dostępna dla posiadaczy rachunków bankowych w następujących bankach:

ING Bank Śląski

Bank Pekao

mBank

Bank Zachodni WBK

PKO Bank Polski

Bank Millennium

Inteligencja

a także Envelo (Grupa Poczty Polskiej)

Zgodnie z art. 1571 Kodeksu Spółek Handlowych umowę z ograniczoną odpowiedzialnością można zawrzeć również za pomocą wzorca umowy dostępnego w Internecie. Tym samym zawarcie umowy ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga:

1. wypełnienia formularza umowy zamieszczonego na portalu dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości;

2. podpisania umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 Należy podkreślić, że w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowa została zawarta na podstawie umowy wzorcowej, na pokrycie kapitału zakładowego wnoszone są wyłącznie wkłady pieniężne. Jeżeli wspólnicy zamierzają pokryć kapitał docelowy w formie wkładów niepieniężnych (aportów), rejestracja spółki w systemie s24 będzie niemożliwa. W takim przypadku umowę spółki można zawrzeć tylko poprzez podpisanie tytułu własności.

Kontakt