Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Co to jest ZUS?

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) to polska agencja rządowa odpowiedzialna za ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne obywateli.

ZUS zajmuje się obiegiem, gromadzeniem i wydatkowaniem środków, a w szczególności odpowiada za wypłatę:

- emerytur;

- renty inwalidzkiej;

- rent rodzinnych;

- świadczeń z tytułu ciąży itp.

ZUS opłaca również składki na kasę zdrowia - składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przy opłacaniu składek możesz skorzystać z usług NFZ.

Obowiązek opłacania składek na ZUS spoczywa również na obcokrajowcach, którzy są oficjalnie zatrudnieni w Polsce. Wszystko zależy od rodzaju umowy, jaką pracownik zagraniczny podpisał z pracodawcą.

Część składek opłaca bezpośrednio sam pracownik, a część – firma, która go zatrudniła.

Szereg umów jest zwolnionych z obowiązku opłacania składek do ZUS.

ZUS dla firm

Do opłacania składek zobowiązani są nie tylko pracownicy, ale także ich pracodawcy.

Ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce również otrzymają emeryturę, dlatego muszą bezwzględnie zapłacić:

1. Za prowadzenie działalności przedsiębiorczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - działalność gospodarcza;

2. Za prowadzenie  spółki sp. z o.o. , której są jedynymi właścicielami.

Oprócz pełnej stawki istnieje również preferencyjna stawka, którą otrzymują przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą. Są uprawnieni do płacenia preferencyjnych składek miesięcznych przez pierwsze 24 miesiące.

Kontakt