Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Karta pobytu – zezwolenie na pobyt czasowy lub stały j

Karta pobytu – zezwolenie na pobyt czasowy lub stały jest dokumentem potwierdzającym legalny pobyt w Polsce. Karta wraz z paszportem potwierdza prawo cudzoziemca do pobytu w Polsce i umożliwia wielokrotne przekraczanie granicy bez wizy (nie tylko granicy Polski, ale całej Unii Europejskiej) Podstawowe informacje jakie zawiera karta to cel wydania, rodzaj karty oraz okres jej ważności.

Istnieją 2 główne karty pobytu, jest to karta pobytu czasowego wydawana na okres od 1 do 3 lat.

Karta stałego pobytu wydawana jest po zamieszkiwaniu w Polsce co najmniej przez 5 lat i wydawana jest na okres 10 lat bez żadnych zobowiązań (jeśli opuścisz pracę lub porzucisz szkołę, karta może być anulowana). Po upływie dziesięcioletniego okresu można ją przedłużyć lub uzyskać obywatelstwo (obywatelstwo można uzyskać po 8 latach zamieszkania, ale jest wiele wyjątków, jak np. małżeństwo). Warto też wziąć pod uwagę, że dla studentów, aby otrzymać kartę stałego pobytu, ten pięcioletni okres jest rozumiany inaczej – dwa razy dłużej. Rozważ możliwości uzyskania karty czasowego pobytu (do 3 lat).

Istnieje wiele powodów, dla których możesz uzyskać pozwolenie na pobyt, najważniejsze z nich to:

- Podjęcie pracy;
- Prowadzenie działalności gospodarczej (dla założyciela osoby prawnej);
- Udział w szkoleniu w Polsce

 - Ślub z obywatelem RP.

Istnieją inne opcje wydawania, ale są one niezwykle rzadkie.

Dokumenty na kartę pobytu musisz złożyć osobiście w wydziale ds. cudzoziemców w Twoim mieście (w szczególnych przypadkach, gdy osobista obecność nie jest możliwa, inna osoba może złożyć przez pełnomocnika, ale w ciągu jednego lub dwóch tygodni wojewoda może wezwać tę osobę do przyjazdu osobiście pobrać odciski palców).

Prawidłowe sporządzenie wszystkich dokumentów przyspieszy proces rozpatrywania sprawy i zredukuje do minimum czynnik odmowy. Jeśli wszystko jest w porządku z dokumentami, w paszporcie umieszczana jest pieczątka, która potwierdza wniosek o zezwolenie na pobyt. Stempel ten daje podstawę prawną do pobytu na terytorium Polski, nawet w przypadku upływu terminu ważności wizy lub poprzedniej karty pobytu przed podjęciem decyzji o wydaniu zezwolenia na pobyt.

Ważne! Pieczątka, na którą czekasz na Kartę Pobytu, nie uprawnia do podróżowania do innych krajów Unii Europejskiej lub strefy Schengen. Na podstawie stempla osoba może opuścić Polskę, nawet jeśli jego wiza straciła ważność. Jednak żeby wrócić będzie musiał uzyskać wizę.

W przypadku odmowy wydania karty pobytu,dana osoba ma możliwość wniesienia odwołania, a w przypadku odmowy będzie musiał opuścić kraj w ciągu 30 dni. Powodem odmowy są głównie niepoprawnie wypełnione dokumenty lub dostarczenie fałszywych dokumentów (na przykład w przypadku pracy fałszywa umowa z firmą).

Dokumenty

Ubiegając się o kartę pobytu należy dostarczyć dokumenty potwierdzające dane zawarte w ankiecie wnioskodawcy. Jeśli celem ubiegania się o kartę są studia, wówczas należy zabrać ze sobą dokumenty przyjęcia na studia, pokwitowanie za opłacenie czesnego, dodatkowe zaświadczenie z banku o obecności pieniędzy na koncie (ok. 10 000 zł trzeba mieć na koncie w polskim banku).wyczucie czasu

W przypadku potrzeby uzyskania wizy związanej z pracą niezbędna jest  umowa z firmą potwierdzająca zatrudnienie. Ponadto we wszystkich przypadkach wymagane jest zezwolenie na pobyt lub umowa potwierdzająca wynajem mieszkania, a także posiadanie ubezpieczenia i zdjęcia. W trakcie rozpatrywania sprawy mogą być również wymagane inne dokumenty.

Przeciętne wydanie karty dla studentów trwa 1-3 miesiące do nawet ponad pół roku, w zależności od miasta, w którym aplikujesz.

Cena

Koszt ubiegania się o kartę pobytu to 340-450 zł w zależności od celu (studenta, pracownika lub innego), w przypadku pozytywnej decyzji trzeba będzie również zapłacić 50 zł za sam „plastik”. W przypadku odmowy zwrotu wpłaconych pieniędzy za złożenie dokumentów.

Kontakt