Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Co to jest PIT?

Podatek dochodowy.
(podatek dochodowy od osób fizycznych).

18% - jeżeli roczny dochód jest niższy niż 85 528 zł;

32% - jeśli roczny dochód przekracza 85 528 zł.

PIT (Personal Income Tax) - podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce.

Zgodnie z polskim prawem każdy, kto otrzymuje wynagrodzenie lub prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, jest zobowiązany do płacenia podatku.

Każdy cudzoziemiec, który mieszka i pracuje w Polsce dłużej niż 183 dni w roku, jest zobowiązany do płacenia podatków do skarbu państwa.

Roczny dochód wolny od podatku – „kwota wolna od podatku”, dla osób fizycznych w Polsce zależy od rocznego wynagrodzenia.

Stawka podatku PIT w Polsce
Stawka podatku dotyczy wszystkich rezydentów podatkowych RP, zarówno obywateli Polski, jak i cudzoziemców zamieszkałych na podstawie zezwolenia na pobyt lub stałego pobytu, karty rezydenta UE.

  • Dochód do 85 528 zł jest opodatkowany stawką podatku 18% (bez kwoty odliczenia).
  • Dochód przekraczający 85 528 zł jest opodatkowany stawką podatku 32%.

Wszystkie odliczenia podatkowe są obliczane przez organ zarządzający (USA - Urząd Skarbowy).

Jeżeli cudzoziemiec pracuje w Polsce w polskiej firmie, pracodawca jest zobowiązany do przedstawienia formularza PIT-11.

PIT-11 to oświadczenie od pracodawcy, które zawiera wszystkie szczegółowe informacje o dochodach pracownika za rok, zaliczki do urzędu skarbowego, ZUS i placówek medycznych.

Sporządzona deklaracja podatkowa będzie dostępna w formie elektronicznej na portalu kontroli podatkowej od 15 lutego do 30 kwietnia.

Na podstawie formularza PIT-11 wypełniany jest kolejny formularz - PIT-37. To jest główna deklaracja dla PIT - 11.

Zgodnie z głównymi przepisami Kodeksu karnego RP niezłożenie zeznania podatkowego jest karalne.

Warto zwrócić uwagę na 2 rzeczy:

  1. istnieje szereg korzyści, które mogą zwiększyć kwotę zwrotu podatku lub obniżyć podstawę opodatkowania;
  2. im szybciej deklaracja zostanie wysłana, tym szybciej zostanie rozpatrzona i zwrócone zostanie prawidłowe saldo podatku.

Termin składania zeznań PIT w 2019 roku upływa 30 kwietnia.

Kontakt