Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Co to jest CIT?

CIT (Corporate Incom Tax) to podatek dochodowy od osób prawnych posiadających własną firmę w Polsce.

Stawka wynosi 19%.

Podatnikami CIT są:

  • osoby prawne;
  • spółki komandytowo-akcyjne z siedzibą w Polsce;
  • kapitał spółki;
  • podatkowe grupy kapitałowe (grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawnych posiadających osobowość prawną, które działają w stosunku do kapitału i spełniają warunki określone w przepisach prawa);
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
  • organizacje nieposiadające osobowości prawnej z siedzibą lub siedzibą w innym kraju, jeżeli zgodnie z przepisami podatkowymi tego kraju są traktowane jako osoby prawne i podlegają opodatkowaniu w tym państwie w momencie uzyskania dochodu.

Kontakt